Pełnomocnictwa

Wspólnie z żoną zbywamy nieruchomość. Z kupującym mamy zawartą już umowę przedwstępną. Jednak z powodu wyjazdu za granicę żona nie będzie mogła osobiście stawić się na podpisaniu aktu notarialnego. Czy ja mogę zrobić to w imieniu swoim i żony?

Może Pan przystąpić do aktu notarialnego bez żony tylko w przypadku, kiedy posiada Pan pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego udzielone przez żonę lub posiada Pan zgodę udzieloną w formie aktu notarialnego przez żonę na dokonanie czynności zarządu majątkiem wspólnym, polegającej na zbyciu nieruchomości.

Comments are closed.