Notariusz Warszawa Mokotów

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Przyszłego Właściciela Domeny – Notariusza. 
Przykładowa treść strony startowej dla Notariusz Warszawa Mokotów:

Zapraszamy do nowo otwartej Kancelarii Notarialnej w Warszawie na Mokotowie. Notariusz zapewnia swoim klientom profesjonalną i rzetelną obsługę oraz gwarantuje bezpieczeństwo dokonywanych czynności.

Strona jest wysoko notowana przez google. Stan na sierpień 2014

Kontakt w sprawie sprzedaży domeny Kliknij

Wynajem Autokarów Warszawa

Notariusz Warszawa Mokotów

Sprzedaż i zakup nieruchomości

Zgodnie z polskim prawem transakcje sprzedaży lub zakupu nieruchomości wymagają formy aktu notarialnego

More

Darowizny, spadki, testamenty

W naszej kancelarii możesz sporządzić akt notarialny przekazania własności na rzecz osób trzecich. Dotyczy to zarówno darowizn, testamentów oraz rozdzielności majątkowej. Notariusz Warszawa Mokotów Służewiec

More

Zakładanie spółek i zmiany umów wspólników

Pomagamy założyć spółki oraz zmieniamy umowy wspólników

More

Poświadczenia podpisów i inne

Świadczymy również inne usługi wymagające formy notarialnej, jak choćby notarialne poświadczenia podpisów

 

Co robi notariusz:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm.) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Zgodnie z brzmieniem art. 79 ustawy prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
2) sporządza poświadczenia,
3) doręcza oświadczenia,
4) spisuje protokoły,
5) sporządza protesty weksli i czeków,
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty,
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną (link do podstrony). Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

 

Rola notariusza

Notariusz (dawniej rejent) to osoba zaufania publicznego powoływana przez ministra sprawiedliwości, który wyznacza także siedzibę jego kancelarii. Notariusz, w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Notariusze bywają z tego powodu nazywani „sędziami braku sporu”. Z formalnego punktu widzenia, notariusze zatem nie wykonują usług, jak adwokaci czy radcowie prawni, lecz dokonują czynności notarialnych.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Regulacje prawne

Działalność notariuszy jest ściśle regulowana przez prawo, między innymi przez:

Comments are closed.