Akty poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem sporządzanym przez notariusza celem stwierdzenia praw do spadku po zmarłej osobie, a zarejestrowany w systemie utworzonym przez Krajową Radę Notarialną ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zanim notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia sporządza protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Akt poświadczenia dziedziczenia umożliwia szybkie i tanie stwierdzenie praw do spadku, w sytuacji, gdy wśród spadkobierców zmarłej osoby, nie ma sporu.

Comments are closed.