Darowizny

Chcę podarować mojej przyjaciółce kilka dość cennych obrazów. Czy taka darowizna powinna być spisana u notariusza?

Tak, oświadczenie darczyńcy powinno być pod rygorem nieważności złożone w formie aktu notarialnego.

 

Comments are closed.