Poświadczenia sporządzanie

W zakresie tych czynności mieści się między innymi:

  • poświadczenie własnoręczności podpisu, gdzie notariusz stwierdza, że na dokumencie został złożony podpis danej osoby, przykładowo na umowie zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • poświadczenie odpisu z okazanym notariuszowi dokumentem, gdzie notariusz potwierdza zgodność danego dokumentu z okazanym mu oryginałem,
  • poświadczenie okazania dokumentu celem nadania mu daty pewnej,
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Comments are closed.