Inne pytania

Moje niepełnoletnie dziecko wyjeżdża na wakacje za granicę z moimi rodzicami. Czy muszę napisać jakieś upoważnienie poświadczone przez notariusza, upoważniające moich rodziców do wyjazdu z moim dzieckiem?

Co do wyjazdów niepełnoletniego dziecka z osobami nie będącymi opiekunami prawnymi dziecka, nie ma jednej reguły. W niektórych przypadkach potrzebna jest zgoda na wyjazd z poświadczonym notarialnie podpisem opiekuna prawnego, w innych zgoda na ewentualne leczenie osoby niepełnoletniej. Radzimy jednak w każdym takim przypadku skontaktować się z ambasadą kraju, do którego będzie odbywał się wyjazd oraz ambasadami krajów tranzytowych i uzyskać precyzyjne informacje.

 

Czy w kancelarii notarialnej można płacić kartą?

Nie, nie można. Wszelkie opłaty w kancelarii notarialnej muszą być realizowane gotówką lub przelewem internetowym z komputera znajdującego się w kancelarii notarialnej. Znając wcześniej wysokość opłaty notarialnej, można również uiścić ją przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej przed podpisaniem aktu.

Comments are closed.