Opłaty

Za co płacimy u notariusza? Co składa się na kwotę, którą płacimy?

Kwota, którą płacimy u notariusza, może składać się z kilku elementów:

– w przypadku umów kupna – sprzedaży czy darowizn podstawą do ustalenia taksy notarialnej jest wartość majątku będącego przedmiotem darowizny czy sprzedaży

– w przypadkach takich jak poświadczenia podpisów, odpisy z aktów notarialnych czy protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy pobierane są stałe opłaty.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia notariusza określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

  • Opłata sądowa od wniosku o wpis w księdze wieczystej, który to wniosek wraz z opłatą notariusz przekazuje do sądu prowadzącego księgę.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży lub podatek od darowizny, jeśli dana darowizna nie jest objęta zwolnieniem. Podatek ten notariusz przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

 

Czy w kancelarii notarialnej można płacić kartą?

Nie, nie można. Wszelkie opłaty w kancelarii notarialnej muszą być realizowane gotówką lub przelewem internetowym z komputera znajdującego się w kancelarii notarialnej. Znając wysokość opłaty notarialnej, można również uiścić ją przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej przed podpisaniem aktu.

Comments are closed.