Dokumenty

Zgubiłem dowód osobisty, a za 2 dni mam podpisać akt notarialny. Czy poczekać z podpisaniem aktu do czasu wydania nowego dowodu, czy też mogę okazać u notariusza paszport?

U notariusza można okazać paszport.

 

Niedawno zawarliśmy związek małżeński, jednak nie wymieniłam jeszcze dowodu osobistego. Za kilka dni mamy nabyć nieruchomość do majątku wspólnego. Czy dowód osobisty z nieaktualnym nazwiskiem będzie tu przeszkodą?

Jeżeli związek małżeński został zawarty nie dawniej niż 3 miesiące temu, proszę przedłożyć do aktu skrócony odpis aktu małżeństwa. Jeżeli jednak związek małżeński był zawarty dawniej niż 3 miesiące temu, Pani dowód osobisty stracił ważność i nie może być podstawą ustalenia tożsamości przy akcie notarialnym.

 

Czy przystępując do aktu notarialnego można wylegitymować się dokumentem prawa jazdy?

Nie, prawo jazdy nie stanowi dokumentu tożsamości.

Comments are closed.