Testament

Czy w przypadku testamentu forma jest aktu notarialnego jest wymagana prawem?

Testament jako oświadczenie woli nie musi mieć formy aktu notarialnego. Jednakże w praktyce często testament spisywany jest w obecności notariusza w celu uwiarygodnienia. Zdarzają się przypadki prób podważania testamentu. Akt notarialny podnosi rangę oświadczenia i możliwości jego obrony.

 

Co się dzieje w przypadku, gdy osoba sparaliżowana / chora nie jest w stanie podpisać własnoręcznie aktu notarialnego? Czy oznacza to, że taka osoba nie może zbyć swojej nieruchomości?

Jeżeli w akcie notarialnym bierze udział osoba, która nie może podpisać aktu, notariusz stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakiego powodu. Każdy akt notarialny przed podpisaniem jest odczytywany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności, a przy odczytaniu aktu notariusz musi się przekonać, że osoby biorące udział w czynności, dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu i akt jest zgodny z ich wolą.

Comments are closed.