Rozdzielność majątkowa

Czy rozdzielność majątkowa musi być spisana przed notariuszem?

Tak, umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Trzeba tu dodać, że umowa taka musi być zgodnym oświadczeniem woli obu stron, a ustanowienie rozdzielności majątkowej w tym trybie jest możliwe tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie są zgodni co do treści umowy. Innym możliwym trybem ustanowienia rozdzielności majątkowej jest postępowanie sądowe.

 

.

Comments are closed.