Poświadczenie podpisu

W jakich przypadkach potrzebne jest poświadczenie podpisu u notariusza?

Forma pisemna z podpisem poświadczonym notarialnie jest jedną z form szczególnych dokumentu wymaganą na przykład dla umów zbycia przedsiębiorstwa, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, różnego rodzaju oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym czy wzorów podpisów członków organów osób prawnych.

Comments are closed.